Privacy Policy

Gebruikers Websites Prestige Vocal Groups
(Popkoor Prestige, ROCKkoor en Popkoor Première)

Prestige Vocal Groups respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Prestige Vocal Groups verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Prestige Vocal Groups worden verstrekt via één van de websites van Prestige Vocal Groups of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of het verwerken van het lidmaatschap. Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Inzage en correctie gegevens

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

Bedankt voor uw bezoek aan de Prestige Vocal Groups website en het lezen van onze privacy-policy. Copyright © 2018 Prestige Vocal Groups. Alle rechten voorbehouden.

MEI 2018